SHREK 产品中心

公司生产研发医用内窥镜摄像系统、腹腔镜、宫腔镜、关节镜等整体微创解决方案

产品品牌:SHREK

产品编号:SY-SHREK-L200

适用领域:内窥镜冷光源

产品类型:全科室微创手术设备

产品品牌:SHREK

产品编号:SY-SHREK-L200(NEW)

适用领域:内窥镜冷光源

产品类型:全科室微创手术设备

产品品牌:SHREK

产品编号:SY-SHREK-L200

适用领域:内窥镜冷光源

产品类型:全科室微创手术设备